20 maj 16:44

Vill ni stärka industrin i spåren av covid-19?

Covid-19 beräknas drabba industrin hårt men befaras dessutom stanna upp och försena den pågående omställningen. Nu öppnar regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige upp för ansökningar till en utlysning som ska stärka industrin i spåren av pandemin.
Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
Programmet har tre insatsområden med separata budgetar;
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer