3
2017-01-05

Voith vill växa tillsammans med Västerås

Västerås kan blicka tillbaka på drygt 125 års historia av utveckling av utrustning för vattenkraft. Fortfarande rymmer staden en ledande kompetens inom området, inte minst tack vare Voith Hydro.
Stefan Borsos, VD för svenska Voith Hydro. Foto Håkan Lindgren.
– Företagsklimatet runt Västerås Science Park är mycket positivt. Västerås är en perfekt plats för oss, bland annat gör de goda kommunikationerna det möjligt att rekrytera, säger Stefan Borsos, VD för svenska Voith Hydro.
Starthjälp av Västerås Science Park
Företaget grundades 2002 som en avknoppning av Alstom och växte från start under namnet VG Power. Då den internationella kraftkoncernen Voith köpte en del av företaget 2006 hade man cirka 60 anställda.
– Vi hade stor hjälp av Västerås Science Park när vi drog igång företaget. Som nystartade hade vi behov av allt från kunskap till ett bredare kontaktnät, säger Stefan Borsos, VD för svenska Voith Hydro.
– Även i dag har vi nytta av VSP genom kontakten med de övriga företagen i parken. Vi träffas regelbundet för att kunna dela erfarenheter och kunskap. Även om vi har våra kunder internationellt så är det viktigt för oss att Västerås växer vidare och utvecklas som stad.
Koncernen Voith avgörande
I dag bygger, moderniserar och underhåller Voith Hydro utrustning till nya och befintliga vattenkraftverk. Med modern teknik ökar de både effekten och driftsäkerheten för kraftverk över hela världen.
– Vi har haft en mycket rolig och intensiv resa från nystartat bolag till dagens internationella företag. I dag har vi en planering som sträcker sig fram till år 2020, säger Stefan Borsos.
Det fanns dock en period mitt i den stundande finanskrisen med en vikande orderingång som gjorde att framtiden inte såg lika ljus ut, berättar han.
– Beställningarna minskade kraftigt från våra största kunder i den svenska vattenkraftindustrin. Det är osäkert om vi hade klarat oss igenom den krisen på egen hand. Men när Voith gick in som helägare ledde det till att vår omsättning istället ökade.
– I dag går hälften av vår tillverkning på export tack vare att vi är en del av koncernen med tillgång till en internationell marknad och hela företagets kompetens.
Stefan Borsos, VD för svenska Voith Hydro. Foto Håkan Lindgren.
Bygger vattenkraft i Afrika
Det är enorma maskindelar som lämnar Voith Hydro i Västerås, som till exempel tjugo meter långa turbinaxlar med en tjocklek på 1,5 meter i diameter. Allt för att tåla de väldiga krafter som vattenflödet från en kraftverksdamm skapar när det omvandlas till el. Och tillverkade med en precision för att kunna hålla i drift upp mot 80 år.
– I dag bygger vi en hel del nya kraftverk utanför Sverige, bland annat i Afrika. Det senaste vi bidrar till i Liberia kommer att fördubbla landets egen elproduktion. Samtidigt som företaget växer internationellt driver Voith Hydro även projekt i norra Sverige och Norge där de nu även öppnat ett lokalkontor. Att finnas nära kundernas verksamhetsorter är viktigt, menar Stefan Borsos.
– Samtidigt har vi en stor del av våra underleverantörer kring Västerås och lägger beställningar varje år för runt 100 miljoner kronor vilket skapar många arbetstillfällen i regionen.
Om bara några veckor fyller koncernen 150 år och har sedan starten 1867 varit helägt av familjen Voith. Och den familjeägda Voith-koncernen har något så ovanligt som ett lokalt intresse i de platser de väljer att etablera sig, menar han.
– Dessutom har de en långsiktighet som är mycket ovanlig. Nyligen deltog jag i ett internt utvecklingsarbete där målet var att se var koncernen ska finnas om ett hundra år. Och precis som andra branscher sker en digitalisering av kraftindustrin där begrepp som Internet of things och Big Data leder vägen mot framtiden.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.