Ägare

2017-02-02
Västerås Science Park har sju ägare, alla med anknytning till Västerås och Västmanland.
Aktieägare
ABB AB
ALMI Företagspartner Västmanland AB
Länsförsäkringar Bergslagen
Region Västmanland
Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och utvecklingsråd
Västerås Science Park Association
Västerås Stad