Västerås Science Park Association

2017-02-02
Som medlem i Västerås Science Park blir du automatiskt medlem i Västerås Science Park Association (fd. Byalaget). Västerås Science Park Association är en intresseförening för medlemsföretagen i Västerås Science Park.
Uppgiften som Västerås Science Park Association har är att verka för god samverkan och kommunikation inom Parken samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja och påverka den verksamhet som bedrivs av Västerås Science Park.
Västerås Science Park Association som förening äger 11,1% av aktierna i Västerås Science Park och har en ordinarie ledamot i bolagets styrelse.

Västerås Science Park Association styrelse 2018:

Ordförande
Marie Björkholm, Seniorproffsen
Mobil: 070-433 93 34
E-post:
Ledamot och vice ordförande
Christian Strömblad, Joliv
Ledamot och kassör
Agneta Landell Eriksson, New Travel
Ledamot och sekreterare
Anton K Myrberg, Futurum Digital
Ledamöter
Stefan Sturesson, SIR-Gruppen
Michael Siljö, Softgear
Johan Eklund, Addiva
Suppleanter
Niclas Sigholm, Sigholm Konsult
Stefan Borsos, Voith Hydro