Västerås Science Park Association

2017-02-02
Som medlem i Västerås Science Park blir du automatiskt medlem i Västerås Science Park Association (fd. Byalaget). Västerås Science Park Association är en intresseförening för medlemsföretagen i Västerås Science Park.
Uppgiften som Västerås Science Park Association har är att verka för god samverkan och kommunikation inom Parken samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja och påverka den verksamhet som bedrivs av Västerås Science Park.
Västerås Science Park Association som förening äger 11,1% av aktierna i Västerås Science Park och har en ordinarie ledamot i bolagets styrelse.

Västerås Science Park Association styrelse 2019:

Ordförande
Michael Siljö, Softgear
Ledamot och vice ordförande
Christian Strömblad, Joliv
Ledamöter
Stefan Sturesson, SIR-Gruppen
Anton K Myrberg, Futurum Digital
Johan Eklund, Addiva
Christer Berlin, Solid Park
Marie Björkholm, Seniorproffsen
Suppleanter
Nicklas Sigholm, Sigholm konsult
Arne Larsson, Prevas
Stefan Borsos, Voith Hydro
Löpande redovisning
Eden & Co
Revisor
Marie Lindholm, Marys ekonomiservice
Valberedning
Karin Lindberg, Softgear
Katarina Pihl, Joliv