Finansiärer

2017-02-02
Hur finansieras Västerås Science Park?
Västerås Science Parks verksamhet är icke vinstdrivande och finansieras av Region Västmanland, Västerås Stad, medlems- och deltagaravgifter, fastighetsägare samt genom sponsring.   
Finansiärer:
Region Västmanland
Västerås Stad
Medlemmar


Projektfinansiering
Projekt som Västerås Science Park bedriver finansieras via projektmedel från
till exempel Region Västmanland, Tillväxtverket och Vinnova.