Medlemskap

  • Nyföretagarutveckling - Inspirationsaktiviteter för entreprenörskap och förinkubator.
  • Affärsutveckling - Stöd för vidareutveckling av entreprenörskapet, små och medelstora företag samt Inkubatorprocesser i Create.
  • Nya affärer - Nätverk, aktiviteter och program som genererar nya affärsmöjligheter.
  • Medlemskap - Gemenskap, nätverk och service som skapar kraft och lust till tillväxt.
Läs mer om våra olika medlemskap, samt listor över medlemmar och medlemserbjudanden.