2017-02-02

OM OSS

Västerås Science Park är en mötesplats för företagande, innovation, forskning och tillväxt – Empower business to grow!

Vi vill vara ledande i att skapa en starkare region

Vi är mötesplatsen för företagande, innovation, forskning och tillväxt; en plattform för människors idéer, kunskap och kreativitet att komma samman. Vi erbjuder infrastruktur, nätverk och affärsutveckling till kunskapsintensiva tillväxtföretag. Vår bas är i Västerås, men vi arbetar med stöd till företagare i hela Västmanland.
Vi vänder oss främst till entreprenörer och företagare med behov av metoder och erbjudanden för fortsatt tillväxt. Vi bidrar till att stärka regionens näringsliv, stöttar entreprenörskap och affärsutveckling, samt attraherar tillväxtföretag.
Vi arbetar enligt den så kallade trippel helix modellen som går ut på att offentlig sektor, privat näringsliv och akademi, arbetar tillsammans mot en gemensam innovationsvision. Vi arbetar kontinuerligt med att främja samarbetet mellan de olika parterna samt att underlätta och stimulera innovation i Västmanland.
Det finns flera internationellt ledande företag med unik forskning i regionen. Vår ambition är att bli ledande i att stötta tillväxtföretag där innovationer kopplade till forskning, kompetens och hållbarhet är kärnan.

Där drivna entreprenörer utvecklar idéer till framgång

Västerås Science Parks är delägare i Create Business Incubator Mälardalen och vi har ett nära samarbete. Create erbjuder coachning och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.
Tillsammans med Create strävar Västerås Science Park mot att bidra till morgondagens innovativa näringsliv. Vi är övertygade om att du själv kan skapa framgång i ditt företag, men med oss kan du minska riskerna och öka farten. Tillsammans lyfter vi!
Kort om Västerås Science Parks historia
Västerås Science Park etablerades 1998 som Teknikbyn i Kopparlunden i Västerås. Fokus var att skapa en expansiv teknikpark i samklang med näringslivet och Mälardalens högskola.

I takt med den internationella utvecklingen har uppdraget utvidgats. Idag är Västerås Science Park en viktig aktör i Västmanlands innovationsstödsystem.
240_F_277678639_yGZkuTnV0Pon4uF9f5RYB5uxXXrioK1c
Om science parks
Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

Fenomenet ”science park” har funnits sedan 60-talet, då den första teknikparken startade i Silicon Valley i Kalifornien. I Sverige startade den första teknikparken, Ideon Science Center i Lund, i början av 80-talet.