Styrelse, ägare och finansiärer

2019-06-18
STYRELSE
Ordförande: Eva Kvist Östgren, ABB AB
Vice ordförande: Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Ledamöter:
Eva Lilja, Västerås Stad
Billy Bergåker, ALMI Företagspartner Mälardalen
Christer Alzén, Region Västmanland
Michael Siljö, Västerås Science Park Association
Birgitta Lindblad, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Stefan Jansson, MPA Måleriproduktion
Personliga suppleanter:
Suzanne Lagerholm för Eva Kvist Östgren
Thomas Wahl för Helena Jerregård
Helene Öhrling för Eva Lilja
Marita Ljung för Billy Bergåker
Maria Linder för Christer Alzén
Christian Strömblad för Michael Siljö


AKTIEÄGARE
Västerås Science Park har sju ägare, alla med anknytning till Västerås och Västmanland.
  • ABB AB
  • ALMI Företagspartner Västmanland AB
  • Länsförsäkringar Bergslagen
  • Region Västmanland
  • Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och utvecklingsråd
  • Västerås Science Park Association
  • Västerås Stad


FINANSIÄRER
Västerås Science Parks verksamhet är icke vinstdrivande och finansieras av Region Västmanland, Västerås Stad, medlems- och deltagaravgifter, fastighetsägare samt genom sponsring.   
Finansiärer
  • Region Västmanland
  • Västerås Stad
  • Medlemmar/Västerås Science Park Association
Projektfinansiering
Projekt som Västerås Science Park bedriver finansieras via projektmedel från till exempel Region Västmanland, Tillväxtverket och Vinnova.