Styrelse

2017-06-01
Västerås Science Parks styrelse
Ordförande: Eva Kvist Östgren, ABB AB
Vice ordförande: Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Ledamöter:
Eva Lilja, Västerås Stad
Billy Bergåker, ALMI Företagspartner Mälardalen
Christer Alzén, Region Västmanland
Marie Björkholm, Västerås Science Park Association (fd. Byalaget)
Birgitta Lindblad, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Stefan Jansson, MPA Måleriproduktion
Personliga suppleanter:
Suzanne Lagerholm för Eva Kvist Östgren
Thomas Wahl för Peter Gustafsson
Bo Dahllöf för Eva Lilja
Åza Zastell för Billy Bergåker
Maria Linder för Christer Alzén
Christian Strömblad för Marie Björkholm