Kurser, nätverk och utvecklingsprogram

2017-02-02
Västerås Science Park erbjuder dig som idébärare, entreprenör, företagare eller anställd flera olika anpassade utvecklingsprogram som ger dig de rätta verktygen för att kunna skapa tillväxt i din verksamhet.
Business Camp
Har du en bra affärsidé eller har du precis startat företag? Då är du varmt välkommen att söka till Business Camp. En utbildning som ger dig vägledning inom företagande och hur man ska lyckas med sin affärsidé på marknaden.
Läs mer om Business Camp >>
Produktionsutvecklingsgruppen
Tillverkande företag i Västmanland, Södermanland, Dalarnas och Örebro län erbjuds möjlighet att ingå i ett utvecklingsnätverk, under ett år. Fokus ligger på att göra er produktion än mer effektiv med hjälp av automation.
VD-Nätverket
VD nätverket är ett utvecklingsprogram som syftar till att sammanföra företagsledare i tillväxtorienterade företag. Deltagarna delger varandra sina olika erfarenheter av att leda företag och stor generositet råder när det gäller att hjälpa varandra med att lösa olika problemrelaterade frågor som ofta är hinder för tillväxt.
Filer