Precio Systemutveckling AB

www.preciofishbone.se
mail
phone 0771-440080
Skivfilargränd 4
72130 Västerås
precio-logo

Vi skapar värde för våra kunder

På Precio Fishbone utvecklar vi skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av Microsoftbaserade lösningar
   
- Precio Fishbone är bästis med Microsoft.
- Ett spetsföretag i teknikens absoluta framkant.
- Kravanalys och förståelse för verksamheten.
- Kostnadseffektiva lösningar som ger verksamhetsnytta.
Vi har en tydlig värdegrund som skapar trygghet och tydlighet hos både anställda och kunder
Våra värdeord är spets, insikt och engagemang. De ska genomsyra allt vi gör: vår verksamhet, våra uppdrag och vårt agerande. Vi ska utföra våra uppdrag med ett engagemang och en närvaro som sträcker sig långt längre än en traditionell kund- och leverantörsrelation.
Utöver dessa värdeord är kvalitet ett centralt begrepp. Vi arbetar med NKI-uppföljningar för bättre återkoppling och uppföljning från våra kunder. Vi arbetar även med särskilda kvalitetsteam som har till uppgift att utföra kvalitetsgranskningar i våra utvecklingsprojekt. Allt för att säkerställa kvaliteten i alla våra leveranser.
Precio Fishbone är listat på NASDAQ Stockholm First North Premier och har ca 1 000 registrerade aktieägare.
  • Image